Cestne zapore ob Evropskem tednu mobilnosti

16. septembra 2009 se prične Evropski teden mobilnosti, zato bodo v različnih obdobjih zaprte številne ceste predvsem v središčih večjih slovenskih mest.

Nekaj večjih zapor:

Ljubljana
22. 9. 2009 0.00-24.00 zaprto območje med Dalmatinovo ulico, Komenskega ulico, Resljevo cesto, Kopitarjevo ulico, Predor pod Gradom, Karlovško cesto, Zoisovo cesto, Aškerčevo cesto, Trg MDB, Bleiweisovo cesto in Gosposvetsko ulico. Izjema so vozila JP LPP, taksi službe in vozila z dovoljenjem MOL. Dostava v zaprtem območju bo dovoljena od 6.00 do 9.30 ure.

Maribor
od 16. do 22. septembra 2009 zapora območja Partizanske ceste od križišča s Titovo cesto do Svetozarevske ulice in na Svetozarevski ulici od Partizanske ceste do uvoza v Novo KBM. V območju popolne zapore bo prepovedan ves motorizirani promet.  
Delna prometna zapora bo veljala 19. 9. 2009 na Starem mostu, na Koroški cesti od Glavnega trga do Strossmayerjeve ulice, na Ulici Kneza Koclja od Glavnega trga do Svetozarevske ulice. V zaprtem območju bo dovoljen promet za avtobuse, intervencije, vozila z dovolilnicami (za Območje za pešce), ter za kolesarje in pešce.
 
Na križišču Titove ceste in Ulice heroja Bračiča bo ob pričetku Evropskega tedna mobilnosti postavljeno začasno montažno krožišče, tako da bo možen prehod vozil iz Ulice heroja Bračiča na Titovo cesto v vse prometne smeri, kot to omogočajo pravila voženj v krožiščih.

Celje
22. 9. 2009
6.00-19.30 zaprta Prešernova ulica
11.00-12.00 zaprte ulice:  Trg celjskih knezov, Gledališka ulica, Lilekova ulica, Linhartova ulica, Gubčeva ulica, Kocenova ulica, Pleteršnikova ulica, Razlagova ulica, Gosposka ulica.
17.00-19.30 zaprt Trg celjskih knezov.

Murska Sobota
22. 9. 2009 5.00-19.00 zaprto mestno središče (Slovenska, Trg Zmage, del Štefana Kovača, Kardoševa, Trubarjev drevored, Zvezna, Kocljeva, Staneta Rozmana, Zelena).

Velenje
16. 9. 2009 7.00-18.00 zaprta Rudarska ulica od Prešernove ulica do hotela Paka.

Apače
17. 9. 2009 9.30-12.00 zaprta regionalna cesta Trate-G. Radgona na odseku od trgovine Mercator do križišča pri Žabotu.

Krško
19. 9. 2009 07.00-12.00 zaprta Dalmatinova ulice od bivše prodajalne Trgoavto do križišča Dalmatinove s CKŽ in do križišča CKŽ s Šofersko ulico.

Trbovlje
19. 9. 2009 15.00-24.00 zaprta Ulica 1. junija od trgovine Dežman do krožišča.

Vrhnika
22. 9. 2009 9.00-24.00 zaprta Stara cesta od Ceste gradenj.

Več informacij na www.tedenmobilnosti.si

Vir: Ministrstvo RS za okolje in prostor