Cesta na Mangart prevozna le do km 9,00

Zaradi skalnega podora in velike nevarnosti padanja kamenja in skal na vozišče bo cesta na Mangartsko sedlo (odsek 1019 Strmec - Mangart) v letošnji poletni sezoni, to je od 1.7.2013,  prevozna samo do km 9,00 (400 m naprej od odcepa za planinsko kočo). Promet od mesta skalnega podora do vrha bo zaradi velike nevarnosti prepovedan za vsa vozila.
 
Na mestu pred skalnim podorom, to je v km 9,00, bo urejeno manjše nadomestno parkirišče. Parkiranje bo možno še na manjših utrjenih površinah ob cesti med zadnjim predorom in nadomestnim parkiriščem. Zaradi pomanjkanja parkirnih površin bo promet dovoljen le za osebna vozila in motorna kolesa (na začetku odseka bo postavljen prometni znak za prepoved prometa vozil, katerih skupna višina presega 2,0 m).
 
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest je v konicah pričakovati, da vsi obiskovalci ne bodo mogli parkirati na območju Mangartskega sedla, zato naj vozila parkirajo na zapuščenem delu ceste ob odcepu ceste na Mangart. Planince, namenjene na Mangart, prosimo, da za dostop uporabijo markirano pot, ki vodi mimo Koče na Mangartskem sedlu.
 
Vse obiskovalce pozivajo naj zaradi lastne varnosti spoštujejo omejitev uporabe ceste oziroma prepoved, ki  bo vzpostavljena od km 9,00, sporoča Direkcija RS za ceste.

Vir: DRSC