Pustni čas - spremenjen promet

Vpustnem času se vrstijo različni običaji, navade, šege ter sprevodi maškar po različnih krajih. Največ dogodkov na cestah bo tako med 1. marcem in 5. marcem, ko bodo, zaradi povork, številne ceste lahko tudi zaprte (npr. v Cerknici, Ribnici, Postojni, Kopru, Ljubljani, Kranju, Radovljici, Bledu, Bohinju, v Laškem, Celju, Mariboru, Slovenski Bistrici, na Ptuju in drugje).

Pustne povorke ter popolne zapore bodo na naslednjih cestah:

IG
V soboto 1. marca bodo med 14. in 15. uro zaprte ceste Ig - Škofljica in Ig - Ljubljana.

NOVA CERKEV
V soboto, 1. marca, bo med 14.30 in 17.30 uro zaprta cesta Nova Cerkev - Socka - Vitanje.

LOG POD MANGARTOM
v soboto, 1. marca bo med 14. in 16. uro 15 minutna zapora ceste Predel - Bovec.

METLIKA
V soboto, 1. marca, bodo med 15. in 16. uro zaprte ceste: Novo mesto - Metlika, Metlika - most čez Kolpo, Metlika - Podzemelj ter Krmačina - Drašiči - Metlika.

ZAGORJE OB SAVI
V soboto, 1. marca, bodo med 14. in 15. uro zaprte ceste Izlake - Zagorje, Zagorje - Bevško, Zagorje - Most čez Savo.

MEŽICA
V soboto, 1. marca, bo med 15. in 16. uro zaprta cesta Poljana - Šentvid.

MAJŠPERK
V soboto, 1. marca, bosta med 13. in 14. uro zaprta v Majšperku cesta Majšperk - Hajdina ter Rogatec - Majšperk.

ZG. IN SP. DUPLEK
V soboto, 1. marca, bo med 14. in 16. uro 30 minut zaprta cesta Maribor - Vurberk - Ptuj.

SREDIŠČE OB DRAVI
V soboto, 1. marca, bo med 14. in 14.30 uro zaprta glavna cesta Ormož - Središče ob Dravi.

PREVALJE
V nedeljo, 2. marca, bo med 14. in 15. uro zaprta cesta Poljana - Ravne.

ČRNOMELJ
V nedeljo, 2. marca, bodo med 15. in 16. uro zaprte del Kolodvorske ceste ter cesti Črnomelj - Podzemelj in Črnomelj - Kanižarica.

ILIRSKA BISTRICA
V nedeljo, 2. marca, bosta med med 12. in 17. uro zaprti Gregorčičeva in Bazoviška cesta mimo Komunalnega podjetja.

PTUJ
V nedeljo, 2. marca, bodo med 11. in 19. uro zaprte naslednje ceste: Gregorčičev drevored, Župančičeva, Potrčeva, Slomškova in Miklošičeva ulica, Mestni trg, Krempljeva ulica, Minoritski trg, Dravska, Cafova in Prešernova ulica, Muzejski trg ter cesta na Vičavo do prireditvenega prostora na Vičavi. Hkrati bodo zaprte vpadnice proti cestam kjer poteka povorka ter oviran promet na cesti Hajdina - Ptuj in Budina - Center.
V ponedeljek, 3. marca, pa bodo med 8.30 in 13. uro zapore na naslednjih cestah: zadružni trg, ptujski peš most, Dravska ulica, Minoritski trg, Krempljeva ulica, Mestni trg, Ulica heroja Lacka, Novi trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg, Murkov in Prešernova ulica Muzejsko trg ter cesta na Vičavo do prireditvenega prostora na Vičavi. Hkrati bo oviran promet na cestah Hajdina - Ptuj in v Ptuju v križišču proti centru.

CERKNICA
V nedeljo, 2. marca, bo med 10. in 18. uro zaprta cesta Cerknica - Bloška polica. Zapora bo na tej cesti tudi v sredo, 5. marca, med 16. in 17. uro.

VIDEM PRI PTUJU
V ponedeljek, 3. marca bo med 14. in 17. uro zaprta cesta Tržec - Zg. Leskovec.

DORNAVA
V ponedeljek, 3. marca bo med 14. in 18. uro zaprta cesta Ljutomer - Savci - Ptuj.

SLOVENSKA BISTRICA
V torek, 4. marca bosta med 15. in 17. uro zaprta del Partizanske in del državne ceste Trg Svobode.

RAČE
V torek, 4. marca bodo med 15. in 16. uro v Račah zaprti naslednji odseki: rondo Rače, Fram - Rače, Rače - Kungota - Kidričevo, del Ljubljanske ceste ter Rače - Šikole.

POSTOJNA
V torek, 4. marca bo med 15.30 in 16.30 uro zaprta cesta Ravbarkomanda - Postojna.

Udeležence v prometu pozivamo k večji pozornosti v okolici prireditvenih prostorov in priporočamo da vozniki upoštevaljo navodila organizatorjev.

Foto: Janja Budič


Priporočamo da prilagodite vožnjo voznim razmeram in upoštevajte vse udeležence v prometu.

Z namenom veselega in varnega pustovanja priporočamo upoštevanje preventivnih nasvetov in opozoril POLICIJE:
- voznike motornih vozil policisti opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask;
- upoštevajte, da tudi pri mejni kontroli potniki ne smete nositi pustnih mask;
- pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujejo, da jih pospravite v prtljažnik vozila;
- vsi tisti, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, opozarjajo, da ne uživate alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujejo, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov;
- prilagodite hitrost svoje vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam;
- pripnite se z varnostnim pasom.

Prijeten pustni čas, previdno ter varno vožnjo!
Foto: Janja Budič