Po prvomajskih praznikih obnova vozišča med Višnjo Goro in Grosupljem

Do konca prvomajskih praznikov v DARS d.d. ne načrtujemo začetka izvedbe obsežnejših obnovitvenih del na avtocestah in hitrih cestah, ki bi lahko vplivala na pretočnost prometa. Z obnovitvenimi deli bomo po prvomajskih praznikih začeli na dolenjskem avtocestnem kraku, in sicer na odseku avtoceste med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje, kjer bo izvajalec del obnovil del smernega vozišča proti Ljubljani, in sicer na klancu navzdol do izvoza Hotel-Grosuplje.

Dela bodo zaobjela obnovo in ojačitev 4,2 kilometra vozišča. Promet bo med konicami od ponedeljka do petka potekal po polovici avtoceste v smeri Ljubljane praviloma po dveh zoženih pasovih in ob omejeni hitrosti vožnje, ob koncih tedna in v obdobjih izven prometnih konic pa bo praviloma vzpostavljen en pas, tako da bo izvajalec lahko opravljal dela na preostalih dveh pasovih.

Vzdrževalci DARS d.d. bodo zaporo začeli postavljati predvidoma v torek, 3. maja 2011, takoj po njeni postavitvi bo izvajalec, v skupnem nastopu SCT Asfalti d.o.o. in Cestno podjetje Ljubljana d.d., do konca prihodnjega tedna začel z deli, ki jih mora zaključiti v 40-dnevnem pogodbenem roku od uvedbe v delo. Vrednost del po pogodbi, ki jo je DARS d.d. z omenjenim izvajalcem sklenil oktobra 2010, je 2,8 milijona evrov.

Odsek avtoceste Šmarje Sap-Višnja Gora, katerega del bo obnovljen, je bil zgrajen in predan prometu leta 1989 in odtlej na smernem vozišču proti Ljubljani ni bilo večjih obnovitvenih posegov. Omenjena avtocestna priključka bosta med obnovitvenimi deli odprta za promet.

Na dolenjskem avtocestnem kraku DARS d.d. v letošnjem letu ne načrtujemo drugih obnovitvenih del. Izvajala se bodo le manjša investicijska vzdrževalna dela ali morebitna nujna intervencijska dela, ki se opravljajo praviloma izven prometnih konic.

Potem ko bodo predhodno pravnomočno sklenjeni postopki javnega naročanja, bomo pravočasno napovedali začetek obnovitvenih del še na nekaterih drugih avtocestnih odsekih preostalih avtocestnih krakov. Obnove vozišč in objektov načrtujemo tudi na primorskih avtocestnih odsekih Unec-Postojna in Divača-Kozina, na odseku štajerske avtoceste Šentrupert-Vransko-Trojane ter na gorenjski avtocesti na odseku Lipce-Lesce.

Vir: Dars