14. Ljubljanski maraton 24. in 25. oktober 2009

Ovirane in zaprte ceste, trgi in ulice zaradi 14. Ljubljanskega maratona:

Pogačarjev trg
Od torka 20. oktobra od 8.00 ure do ponedeljka 26. oktobra 2009 do 5.00 ure

Parkirišče Trg republike
Od petka 23. oktobra od 0.00 ure do ponedeljka 26. oktobra 2009 do 5.00 ure

Šubičeva ulica (od Beethovnove do uvoza/izvoza iz GH)
Od sobote 24. oktobra od 5. ure do nedelje 25. oktobra 2009 do 24.00 ure

Šubičeva ulica od Prešernove do Slovenske ceste (Slovenska cesta, Gosposvetska cesta
(prečkanje), Dvoržakova ulica, Vošnjakova ulica, Gosposvetska cesta (prečkanje),
Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Prešernova cesta, Šubičeva ulica))
Od sobote 24. oktobra od 12.30 ure do 18.00 ure

Slovenska cesta (od Erjavčeve do Gosposvetske ceste)
V nedeljo 25. oktobra od 4.00 ure do 8.00 ure

Za traso šolskega teka
Šubičeva ulica (od Prešernove do Slovenske ceste), Slovenska cesta, Gosposvetska cesta
(prečkanje), Dvoržakova ulica, Vošnjakova ulica, Gosposvetska cesta (prečkanje),
Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Prešernova cesta, Šubičeva ulica, Beethovnova ulica,
Tomšičeva ulica, Muzejska ulica, Šubičeva ulica (Trg republike)
V soboto 25. oktobra od 12.30 do 18.00 ure

Za traso rekreativnega teka
Šubičeva ulica, pred Parlamentom (start), Šubičeva ulica, Bleiweisova ulica, Tržaška
cesta, Šestova ulica, Rožna dolina, C. II, Cesta na Brdo, Za opekarno, Pot za Brdom,
Brdnikova ulica, Večna pot, Cesta 27. aprila, Erjavčeva ulica, Prešernova cesta, Šubičeva
ulica, Trg republike (cilj)

Za traso polmaratona in maratona
Šubičeva ulica, pred Parlamentom (start), Šubičeva ulica, Bleiweisova ulica, Tržaška
cesta, Šestova ulica, Rožna dolina, C. II, Cesta na Brdo, Za opekarno, Pot za Brdom,
Brdnikova ulica, Večna pot, Šišenska cesta, Vodnikova cesta, Regentova cesta, Pečnikova
ulica, Ul. Jožeta Jame, Cesta Ljubljanske brigade, Goriška ulica, Aljaževa ulica, Drenikova
ulica, Samova ulica, Podmilščakova ulica, Slovenčeva ulica, Ul. 7. septembra, Dunajska
cesta, Slovenska cesta, Šubičeva ulica, Trg republike (cilj).In zapora obeh izvozov BEŽIGRAD - Dunajska cesta - priključek iz H3 0089 (krak C 0184)
iz smeri Tomačevo in priključek iz H3 0088 (krak A 0184) iz smeri Šiška, uvoz DRAVLJE -
ŠIŠKA na Vodnikovo cesto priključek iz H3 0090 (krak B 0179) iz smeri Brdo. Delna
zapora priključka (krak C 0182), ki vodi na servisno cesto med Verovškovo in Slovenčevo
ulico.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste:
Severna servisna cesta ob Severni obvoznici od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske
ceste, Severna servisna cesta (Bevkova cesta) med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna
servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in
Slovenčevo ulico. Severna servisna cesta ((Majorja Lavriča ulica) med Celovško in
Vodnikovo (pri razcepu z dovoljenim prometom do Smrtnikove ulice)).
V nedeljo 25. oktobra od 8.00 do 16.00 ure

Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona predvideno v naslednjih križiščih:
Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II, Draga - Šišenska ulica - Pod hribom, Regentova
cesta - Majorja Lavriča ulica, Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica,
Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame, Celovška cesta - Litostrojska ulica,
Slovenčeva ulica - Bevkova cesta, Povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko -
Dunajska cesta, Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica, Samova ulica -
Dunajska cesta - Topniška ulica, Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica, Slovenska -
Tivolska-Trg OF.

Vir: MOL