PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Zapore cest zaradi pustnih prireditev

Arhivi

05. februar 2016 07:55

Zaradi tradicionalnih pustnih prireditev so vse do srede, 10. februarja predvidene zapore cest, mestnih ulic in trgov, ki jih navajamo v nadaljevanju.

V SOBOTO, 6. FEBRUARJA, popolne zapore:
- v Mežici, na Partizanski cesti, od 15. do 16. ure.
- V Slovenski Bistrici, na Ljubljanski cesti, polovična zapora, od 10.30 do 11.30 ure.
- Med Logom pod Mangartom in Spodnjim Logom, popolna zapora, od 14. do 16. ure.
- Na Igu, popolna zapora, od 14. do 15. ure, na Baniji ter Ljubljanski cesti (Zagorica-Hrenova ulica).
- V Središču ob Dravi, na Slovenski cesti, popolna zapora, od 14. do 14.30.
- Na regionalni cesti: Rogatec – Majšperk - Jurovci, popolna zapora, od 11.30 do 12.30.
- Pri Spodnjem in Zg. Dupleku, do 30 minutne popolne zapore, od 14. do 16. ure, na cesti 4. Julija (Talce-Poljanska cesta) ter med LC Zg. Duplek – Malečnik ter LC Zg. Duplek – Križ.

- Med Novo Cerkvijo in Razdeljem, popolna zapora, od 14.30 do 17.30 ure.
- Na odsekih: Izlake – Zagorje, Zagorje – Bevško; Zagorje – Most čez Savo; popolne zapore, brez obvozov, od 14. do 15. ure (Cesta Zmage, Cesta 9. Avgusta, Podvine-Zagorje ob Savi).
- V Metliki, na cesti Bratstva in Enotnosti ter delu Črnomaljske, popolna zapora brez obvoza, od 15. do16. ure.

V NEDELJO, 7. FEBRUARJA, popolne zapore:
- Na Ptuju na Raičevi, Slomškovi in Trstenjakovi ulici, od 11. do 18.30 ure.
- Na Prevaljah, cesti Poljane – Ravne (Trg), od 14. do 15. ure, v različnih km ter časovnih terminih (med 14. do 14.15, med 14.15 do 14.45, med 14.45 do 15.).
- V Ilirski Bistrici, (Gregorčičeva in Bazoviška cesta) med Jurčičevo in Podgrajsko ulico, od 12. in 17. ure; obvoz je možen IIirska Bistrica – Pivka ter Ilirska Bistrica Jelšane.
- V Cerknici, na Cesti 4. maja (med Notranjsko cesto in Brestovo ulico), popolna zapora, med 9.30 in 18. uro.
- V Črnomlju, med Ulico Staneta Rozmana in Belokranjsko cesto, popolna zapora, od 15. do 16. ure.

V PONEDELJEK, 8. FEBRUARJA
- Na cesti Tržec - Zg. Leskovec (Videm pri Ptuju), popolna zapora, od 14. do 17. ure, obvoz: Tržec - Zg. Leskovec, Jurovci - Gruškovje ter po ostalih lokalnih cestah.
- Pri Dornavi, na cesti Ljutomer – Savci – Ptuj, med 14. in 18. uro. Obvoz je predviden po lokalnih cestah.

V TOREK, 9. FEBRUARJA
- V Postojni, na Titovi in Ljubljanski cesti, med 15.30 in 16.30 uro, popolne zapore. ODPOVEDANO)

V SREDO, 10.FEBRUARJA
- V Cerknici, na Cesti 4. maja (med Notranjsko cesto in Brestovo ulico), popolna zapora, od 16. do 17. ure.

Na Ptuju in v okolici, zapore med Maistrovo ulico, Osojnikovo cesto ter Ormoško cesto:

V ČETRTEK, 4. FEBRUARJA
, polovična, od 08.30 do 12. ure:
- na cesti: Ptuj (Budina - Center), zapora desnega zavijalnega pasu;
- na cesti: Ptuj - Hajdina, zapora levega zavijalnega pasu,
- na odseku: Maribor - Vurberk - Ptuj, zapora pasu za naravnost.
V NEDELJO, 7. FEBRUARJA, popolna zapora, od 11. do 18.30:
- na cestah: Maribor - Vurberk – Ptuj.
- Na cestah: Ptuj (Budina - Center), zapora desnega zavijalnega pasu,
- na odseku: Ptuj - Rogoznica, zapora levega zavijalnega pasu;
- na cesti: Ptuj - Hajdina, zapora levega zavijalnega pasu;
- na odseku: Maribor - Vurberk - Ptuj, zapora pasu za naravnost.
Obvozi: v času delne zapore (zapora levega in desnega zavijalnega pasu ter pasu v smeri Ormoške ceste) je promet urejen dvosmerno po preostalem vozišču. V času popolne zapore je obvoz predviden po državni cesti R1-229, Ptuj – Rogoznica in odseku Rogoznica - Senarska ter občinskih cestah (Ulica Jožefe Lackove, Vodova ulica, Ulica 5. Prekomorske, Peršonova ulica, Volkmerjeva cesta, Maistrova ulica).

© 2006-2020 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.