PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sprememba prometne ureditve tovornega prometa (nad 7,5 t ) na cestah Postojna-Jelšane in Kozina-Starod

Arhivi

13. maj 2019 05:45

 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo na glavnih cestah Jelšane – Postojna (G1-6) in Starod – Kozina (G1-7) ter nekaterih glavnih in regionalnih cestah v severovzhodnem delu Slovenije, s 1. junijem 2019 izvedla spremembo omejitve za tovorni promet.

Opis prometne ureditve:

Z navedeno prometno ureditvijo se po cestah G1-6 in G1-7 čez Slovenijo prepove daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone, največje dovoljene mase iz Italije v države kot so Hrvaška (izjema so naslednje hrvaške županije: Istarska, Primorsko-Goranska in Ličko-Senjska – na kratko povzeto na dopolnilni tabli: Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar), Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Črna gora, Romunija ... in obratno.

Dopusti se tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone največje dovoljene mase po teh cestah preko Slovenije, ki prihajajo iz Italije in imajo cilj (npr. razklad, sedež prevoznikovega podjetja) v Hrvaški (velja samo za del Hrvaške: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) oz. obratno, ki imajo izhodišče/izvor (npr. naklad, sedež prevoznikovega podjetja) na Hrvaškem (velja samo za del Hrvaške: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) in tranzitirajo v Italijo. S tem prav tako ni omejen promet tovrstnih tovornih vozil, ki natovarjajo v Sloveniji in vozijo na Hrvaško ali v prej omenjene oddaljene države in obratno. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki (med Kozino in mejnim prehodom Starod ter med Postojno in mejnim prehodom Jelšane), je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet.

Daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone največje dovoljene mase iz Italije proti Hrvaški (proti kontinentalnem delu Hrvaške), Bosni in Hercegovini, Srbiji, Romuniji … in obratno se s tem preusmeri na avtocesto A1 in A2 Kozina-Ljubljana-Obrežje, ki v tem primeru predstavlja varnejšo vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.

Na sliki spodaj (vir: google maps) je razvidno, da sta obe relaciji po razdalji praktično enaki (razlika je 2 km), po času pa je relacija po avtocesti A1 in A2, Kozina-Ljubljana-Obrežje-Zagreb celo nekoliko hitrejša kot relacija Kozina-Starod (po G1-7) Reka-Zagreb.

Z navedeno prometno ureditvijo se:

- prepove daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase preko Slovenije, ki z avtoceste A4 pot nadaljuje po glavnih ali regionalnih cestah in nato preko mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč, na Hrvaško in naprej proti Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Črni gori, Romuniji … in obratno.

Dopusti se tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone največje dovoljene mase preko Slovenije po cesti A4 in naprej po regionalnih in glavnih cestah ter mejnima prehodoma Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško, ki ima izhodišče ali cilj (npr. naklad, razklad, sedež prevoznikovega podjetja) v hrvaških županijah Varaždin ter Medžimurje in obratno. Tovorni promet z izhodiščem ali ciljem v Sloveniji ne bo oviran. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki (med Ptujem in mejnima prehodoma Središče ob Dravi oz. Zavrč), je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet;

- prepove ves tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase, ki z avtoceste A1 pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah in preko mejnega prehoda Dobovec in mejnega prehoda Bistrica ob Sotli na Hrvaško. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki (to je vzhodno od Celja in južno od A1 do mejnih prehodov Dobovec oz. Bistrica ob Sotli), je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet.

Meddržavni mejni prehodi Gibina, Razkrižje, Ormož in Zgornji Leskovec so v skladu z Uredbo o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji omejeni za tovorni promet nad 3,5 t največje dovoljene mase in odliv tovornih vozil nad 7,5 tone največje dovoljene mase tam ni možen.

Tranzitni  težek tovorni promet nad 7,5 t največje dovoljene mase se s tem preusmeri na avtocestne povezave (A1, A4 in A5), ki v tem primeru predstavljajo varnejšo vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.

Dodatno obvestilo:

Prepoved na cesti G1-6 Postojna- Jelšane in G1-7 Kozina-Starod, bo veljala za TRANZIT tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton in sicer iz Italije na Hrvaško, razen na območja Kvarnerja, Istre, Like in Gorskega Kotarja (gre za območja Istarske, Primorsko-Goranske in Ličko-Senjske županije). Dovoljen bo torej prevoz iz Italije po tej cesti npr. na Reko, ne pa v Split.

Lokalni promet v smislu polne definicije lokalnega prometa (37. člen Zakona o cestah), bo veljal za območje med postavljenimi znaki, to je na cesti G1-7 med Kozino (vključno s Kozino) in MP Starod. To pomeni, da bo podjetje, ki ima sedež v Kozini, lahko po cesti G1-7 opravljalo tudi prevoze iz Španije ali Italije, npr. v Črno Goro ali Bosna in Hercegovina. Npr. prevoz tovora iz Slovenije (natovor, raztovor) na Hrvaško, v Bosna in Hercegovina in ostale države bo dovoljen.

V kolikor v tej razlagi ne najdete odgovorov, vaša vprašanja naslovite na elektronski naslov: gp.drsi@gov.si.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

© 2006-2019 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.