PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Prometna napoved do četrtka, 19. septembra 2019

12. september 2019 07:31

Ta konec tedna pričakujemo še zadnji nekoliko večji val vračanja tujih turistov. Največ jih bo v petek in soboto od Hrvaške proti Avstriji. Zastoje pričakujemo pred predorom Karavanke.  

S koncem turistične sezone se bo tudi povečalo število delovnih zapor. Na avtocestah bo poleg obstoječih obnov ponekod več nujnih krpanj cestišča.

Predvidena dela in zapore

Voznikom priporočamo, da so pozorni na omejitve hitrost v zaporah in prometno signalizacijo ter da se pravilno razvrstijo na desni ali levi prometni pas, še posebej kadar želijo uporabiti katerega od izvozov na območju del. Zaradi različnih vzrokov (vreme, zahtevnost del, tehnične težave,...) so lahko tudi spremembe.

Osrednja Slovenija

Zaradi nujnih vzdrževalnih del, bo v noči na četrtek, 18.09.2019 od 20:00 ure do četrtka,19.09.2019 do 5:00 ure zjutraj, popolna zapora leve cevi predora Šentvid proti Kranju. Zapora je predvidena na A2, odseku Šentvid – Koseze – Brdo, odseku priključka LJ Šentvid, na razcepu iz Podutika proti ljubljanski severni obvoznici.

Popolna zapora desne cevi predora Šentvid proti Ljubljani, na odseku Šentvid – Koseze, bo v noči na petek, 19.09.2019 od 20:00 ure do petka, 20.09.2019 do 5:00 ure zjutraj. Zaprta bo tudi priključna cev iz Celovške ceste. Obvoz bo urejen s preusmeritvijo preko priključka LJ Šentvid na Celovško cesto in nazaj na avtocesto preko priključka Ljubljana Sever. Potekala bo zamenjava ventilatorjev.

A2, gorenjska avtocesta

Med priključkoma Šmartno in Vodice proti Kranju, bo promet urejen po dveh zoženih pasovih, predvidoma do sredine septembra 2019, zaradi zgraditve protihrupne ograje.

Med priključkoma Kranj vzhod in Brezje (predor Ljubno - Kranj vzhod), promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih, predvidoma do 25. novembra. Do 30. septembra, bo zaprt priključek Kranj zahod proti Avstriji. Obvoz je preko priključka Naklo.

Med priključkoma Jesenice zahod in vzhod v obeh smereh, zaradi sanacije viaduktov Podmežakla, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste, predvidoma do sredine novembra 2019. Vsi priključki so normalno prevozni, prav tako sta v obeh smereh odprti počivališči Jesenice. Do 8. novembra bo mogoč prevoz vozil največje dovoljene širine 3,3 m. 

Predor Karavanke: med 20. in 5. uro zjutraj, bodo v nočeh na sredo, četrtek in petek, 17./18.9.,18./19.9., 19./20.9., potekala dela. V času del bo promet potekal izmenično, s čakanjem pred predorom predvidoma 30 minut. Maksimalna širina transporta je do 3,75 m.

A2, dolenjska avtocesta

Med Grosupljem vzhod in Višnjo Goro, je promet urejen po dveh zoženih pasovih, v vsako smer. Vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Višnja Gora proti Novemu mestu, naj se na začetku delovne zapore pri Grosupljem držijo levega pasu. (Velja za vozila do širine 2,20 m).

Med priključkoma Bič in Trebnje zahod, bo v nedeljo, 15. 9. 2019 za ~ 30 min, med 6. in 7. uro zjutraj, popolna zapora obeh smernih vozišč, zaradi del na elektro daljnovodu.

Zaradi sanacije asfaltnega vozišča, bodo na voznem in odstavnem pasu vzdrževalne zapore na naslednjih odsekih AC:
- v ponedeljek in torek, 16. in 17. 9. na odseku Novo mesto - Dobruška vas;
- v sredo, 18. 9. na odseku Dobruška vas - Trebnje vzhod;
- od četrtka, 19. 9. dalje na odseku Drnovo - Obrežje in Obrežje Drnovo. Potek del in zapora voznega pasu, je dnevno odvisna od vremenskih razmer, predvidoma med 03. in  20. uro.

Na območju nekdanje cestninske postaje Drnovo so predvidena dela do 20. septembra 2019.

Območje razcepa Koseze med A2 in H3

Zaradi obnove vozišča, so predvidene naslednje zapore:
- v soboto, 14. 9. 2019, med 4. in 23. uro, bo zapora voznega pasu, na odseku Brdo – Koseze in zapora prehitevalnega pasu na H3, odseku Koseze – Celovška;
- med 5. in 22. uro, je predvidena zapora prehitevalnega pasu na A2, odseku Koseze – Brdo;
-  v nedeljo, 15. 9. 2019, med 4. in 23. uro, zapora voznega pasu na A2, odseku Koseze – Brdo ter zapora prehitevalnega pasu na H3, odseku Podutik  - Koseze. Med 5. in 22. uro bo zapora skrajno desnega voznega pasu pred razcepom Koseze na A2, odseku Brdo – Koseze. Hitrost na vseh deloviščih bo omejena na 60 km/h.

A1, štajerska avtocesta; H2, hitra cesta skozi Maribor

Na odseku Blagovica – Krtina proti Mariboru, na območju nekdanje cestninske postaje Kompolje promet zaradi ureditve cestišča, poteka po dveh zoženih pasovih. Proti Ljubljani, dvosmerno po drugi polovici avtoceste.  

Na odseku Šentilj – Pesnica proti Ljubljani, je delna zapora zaradi rušitve in preureditve cestninske postaje Pesnica. Dela so predvidena do 22. oktobra 2019.

Od ponedeljek do srede, 16. - 18. 9. 2019, bo popolna zapora pokritega vkopa Maribor na H2 v smeri Pesnice. Predvidena so dela na odsekih:  Maribor – Pesnica, Maribor – Tezno ter na priključku Maribor (Meljska cesta). V smeri Tezna pa, od četrtka do sobote, 19. - 21. 9. 2019 in sicer na odsekih: Pesnica - Maribor, Maribor – Tezno, priključku Maribor (Meljska cesta) in priključku Pobrežje (Zrkovska cesta).

Popolne zapore se postavlja zaradi izvedbe nujnih del na armirano betonski konstrukciji pokritega vkopa Maribor.

Med priključkoma Maribor jug in Fram, v obeh smereh, je promet urejen po dveh zoženih pasovih, zaradi izgradnje nove protihrupne ograje predvidoma do konca oktobra.

Od petka, 13. 9. od 21. ure, do ponedeljka, 16. 9. do 5. ure, bo oviran promet na območju priključka Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Zaprta bosta izvoz iz AC iz smeri Ljubljane in uvoz na AC v smeri Maribora - Slovenska Bistrica jug. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica sever. Potekajo nujna vzdrževalna dela - krpanje vozišča.

A1, primorska avtocesta

V ponedeljek, 16. 9., bo zaradi rušitve cestninske postaje za ves promet zaprt priključek Divača. Promet za Divačo bo voden po vzporednih državnih cestah, in sicer iz smeri Kopra na priključku Kozina, iz smeri Trsta na priključku Sežana vzhod in iz smeri Ljubljane na priključku Senožeče. Zapora bo trajala predvidoma do vključno 29. 9. 2019.

Na odseku Vrhnika – Logatec proti Kopru, poteka izgradnja protihrupne ograje. Promet bo v območju viadukta Verd potekal po dveh prometnih pasovih. Zaprt bo počasni pas, predvidoma do 12. 11. 2019.

Med razcepom Razdrto in priključkom Postojna proti Ljubljani (razcep Razdrto in počivališče Studenec), je spremenjena prometna ureditev in potekala v različnih fazah. Občasno bo promet potekal po enem pasu, v večini po dveh zoženih pasovih. Predvidoma do 29. 9. 2019 (zožen prehitevalni in vozni pas, razširjen odstavni pas).

H4, vipavska hitra cesta

Zaradi odstranitve cestninske postaje Bazara in nujne obnove vozišča, je spremenjena prometna ureditev na odseku Šempeter – Vogrsko.

Promet poteka po levem smernem vozišču dvosmerno, po enem prometnem pasu v vsaki smeri vožnje (smer Italija – razcep Nanos). Takšna prometna ureditev bo trajala predvidoma do 21. 10. 2019.

SNVP portali in zapore

Od 16. 9. do 30. 10. 2019, so predvidene polovične zapore, zaradi postavljanja SNVP portalov: na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Barjansko ter Barjansko in Dolenjsko cesto; na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, v obe smeri ter ter Gabrkom in Divačo. Od nedelje, 15. 9. naprej, tudi na priključku Postojna proti Kopru.

Predvidene popolne zapore:
- V torek, 17. 9. 2019, od 23. do 23.30 ure, odsek Postojna – Razdrto, v obe smeri;
- V sredo, 18. 9. 2019, od 03:00 ure do 03:30 ure, odsek Postojna – Razdrto, v obe smeri. Za osebna vozila je mogoč obvoz po regionalni cesti Postojna - Razdrto.

Predvidena druga dela

Zaradi gradbenih del na dveh križiščih Bazara, bo predvidoma do 29. novembra spremenjen potek prometa na odsekih: G2, Rožna Dolina - Šempeter; R1, Šempeter - Volčja Draga; na priključku Šempeter R3 in odseku LC, Bazara - MP Šempeter.

Na odseku ceste R2-206, Ruska cesta (Erika - Vršič), so predvidene naslednje popolne zapore, zaradi sanacije podpornega zidu:
- od 16. 9. 2019, od 8. ure do 20. 9. 2019 do 15. ure,
- od 23. 9. 2109, od 8. ure do 27. 9. 2019 do 15. ure;
- od 30. 9. 2019, od 8. ure do 4.10. 2019 do 16. ure.

Znotraj termina bo 3 dni popolna zapora, 2 dni pa je predvidena delna zapora. Med vikendi bo cesta odprta.

V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila v obe smeri, preko mejnega prehoda Predel. Zapora med Erjavčevo kočo in Rusko kapelico.

Več podatkov o delih na preostalih cestah najdete na www.promet.si (levo ob zemljevidu označite možnost Delo na cesti).

Preventiva

MEGLA - pozorno in previdno!

Prireditve

V Celju in okolici, 10. – 15. 9., povečan promet, sejemska prireditev.

Bovec – Žaga, Žaga – Kobarid, Predel - Bovec, Trenta – Bovec, 14.9.2019, kratkotrajne 20 minutne zapore med 8:55 in 16. uro, 4. Maraton Bovec.

Center Bovca bo zaprt od petka, 13. 9. od 16.00 do nedelje, 15. 9. do 2.00 (od Slaščičarne Triglav do Letnega vrta), v soboto, 14. bodo v Bovcu (Mala vas - center) ceste zaprte od 7.00 do 18.30).

Ruše – Puščava, 15.9.2019, 5.30 - 19. ure, prireditev.

Vozila s spremstvom: Med 13. in 15. septembrom 2019, bo v Sloveniji potekalo zasedanje vojaškega odbora zveze Nato. Zasedanje bo potekalo na območju Policijske uprave Ljubljana, spremljevalni program pa tudi na območjih Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Koper.

 

Policisti opozarjajo, da bo med zasedanjem odbora, prepovedan promet za tovorna vozila. Prav tako bodo izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa na območju Ljubljane, Kranja in Kopra. (Vir: Policija)

Od petka do nedelje bodo na določenih odsekih med Ljubljano in Bledom zapore. Več si lahko preberete v uredbi o prepovedi prometa:
- petek 13.9. od 12:00 do 18:00 med Brnikom in Rudnikom preko Z in J obvoznice (izvozili bodo na izvozu Center);
- nedelja 15.9. 2019, od 8:00 do 10:00  od Centra do Lipc (Lesce)
- nedelja 15.9. 2019, od 12:00 do 17:00  od Lesc do Brnika

Prepoved bo za vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg in vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu. Prepoved za tovorni promet velja samo v smeri vožnje oz. zapore, po nasprotni smeri ves promet poteka neovirano. Odredba velja tudi za tovorna vozila, ki so v okviru sanacijskih del namenjena na gradbišča.  Osebni promet bo potekal brez posebnosti.

V nedeljo od 8:30 pa do 9:30 bo zaprt vozni pas od uvoza Center proti Barju, z namenom neoviranega vključevanja kolone vozil varovanih oseb.

Končni termini odredbe (zapore) se bodo prilagajali oziroma krajšali, ko bodo varovane osebe zapustile  območje avtoceste.

Vreme

Po napovedih ARSO, bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti se obeta le v soboto in nedeljo. Temperature se bodo gibale med 25 in 28 °C, topleje bo na Primorskem. Možnost dežja se bo nekoliko povečalo v sredini prihodnjega tedna.

Prometne informacije

Želite hitreje do cilja? Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah. Priporočeni viri informacij:

Srečno in varno vožnjo!

Prometno informacijski center 

 

 

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.