PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Ovire v prometu ob akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Arhivi

15. april 2010 09:09

V soboto, 17.4.2010, bo med 9. in 14. uro po vsej Sloveniji potekala akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Direkcija RS za ceste je odobrila približno 200 zbirnih mest ob glavnih in regionalnih cestah, na katere bodo udeleženci akcije dovažali zbrane smeti z osebnimi vozili s prikolicami, traktorji itd., nato bodo vozila koncesionarjev oz. vzdrževalcev cest in po potrebi Dinosa, odvažala te smeti na deponije in v zbirne centre.

V okviru akcije bo s pribl. 7.000 divjih odlagališč potrebno z različnimi vozili prepeljati odpadke na 1200 zbirnih točk. Organizatorji udeležence pozivajo, naj se akcije udeležijo le s tehnično brezhibnimi vozili in da so dolžni tovor nalagati pravilno, tj. tako, da se tovor ne bo raztresal po vozišču. Pričakuje se pribl. 200.000 prostovoljcev.  

Napovedana količina zbranih odpadkov je 20.000 ton. Po predvidevanjih pristojnih bodo potrebni vsaj trije dnevi, da bodo zbirališča očiščena in vsi odpadki prepeljani na deponije. 

Policija opozarja, da akcija ni izgovor za neupoštevanje prometnih predpisov. Je pa DRSC izdala mnenje, da gre v primeru prevozov v okviru te akcije za izjemo v skladu s tretjo točko 6. člena Odredbe o omejitvi tovornega prometa.To pomeni, da bodo lahko tovorna vozila v okviru te akcije vozila tudi v nedeljo, ko sicer v Sloveniji velja prepoved vožnje za tovorna vozila do 7.5 t.

Po projekciji bo v akciji sodelovalo približno 1000 tovornih vozil in vsaj trikrat toliko traktorjev in osebnih vozil s prikolicami. V okolici zbirnih mest predvsem v poznih dopoldanskih urah in popoldne pričakujemo povečan promet omenjenih vozil, kolone čakajočih vozil in zastoje ter ovire na cestah. Zato voznikom priporočamo previdnost in strpnost.  

Seznam zbirališč

Zemljevid odlagališč

vir: Direkcija RS za ceste
      www.ocistimo.si

 

© 2006-2020 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.