PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Enotna točka dostopa za državno cestno omrežje

Javno dostopni podatki in informacije

(del Nacionalne točke dostopa za prometne informacije)


    
Seznam razpoložljivih vsebin


Preko prometnega portala so za črpanje na voljo naslednje vsebine in formati. Za uporabo virov Prometni dogodki RSS in Prometno poročilo RSS ne potrebujete posebnih pravic in jih lahko črpate direktno preko spletne povezave (glej v preglednici). Za črpanje ostalih vsebin se registrirajte v MOJ PIC in se nato obrnite na nas preko elektronskega sporočila ali kontaktnega obrazca spodaj. Navedite vaše podatke (elektronski naslov), ter želene vsebine. Navodila za črpanje podatkov so podrobnejše razložena v dokumentu PDF

Za seznam povezav na ostale vire z informacijami o prometu klikni tukaj.

Vsebina Formati Lastnik
Prometni dogodki

Seznam aktualnih prometnih dogodkov. Podatki brez lokacijskih koordinat so na voljo brezplačno (RSS, JSON), vključno s formatom Datex II. Glede pogojev in napotkov za črpanje nekaterih podatkov z lokacijskimi koordinatami označenih z zvezdico * (GeoRSS, GeoJSON) pa se obrnite na PIC DARS preko kontaktnega obrazca spodaj.

RSS (SLO)

RSS (ENG)

GeoRSS *

JSON

GeoJSON *

DatexII

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Prometno poročilo

Opisno poročilo trenutne prometne situacije v obliki RSS in JSON formata. Na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

RSS (SLO)

JSON

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Cestne kamere

Seznam kamer ob avtocestah in državnih cestah z lokacijskimi koordinatami in povezavami na njihove spletne sličice, na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

GeoRSS

GeoJSON

DatexII

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Števci prometa

Seznam merilnikov-števcev prometa na avtocestah in državnih cestah z lokacijskimi koordinatami in aktualnim stanjem meritev, na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

GeoRSS

GeoJSON

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Merilniki sistema Burja

Seznam merilnikov hitrosti burje v Vipavski dolini z lokacijskimi koordinatami in aktualnim stanjem meritev, na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

GeoRSS

GeoJSON

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Prometni koledar

Seznam predvidene prometne obremenjenosti po sloveniji za aktualno časovno obdobje po posameznih dnevih do konca tekočega leta. Na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

RSS (SLO)

RSS (ENG)

DARS

Zastoji na mejnih prehodih

Seznam zastojev na mejnih prehodih z opisom in podatki o trajanju/dolžini zastojev, na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

JSON

GeoJSON

DARS (za avtoceste in hitre ceste)

DRSI (za druge državne ceste)

Parkirišča za tovorna vozila

Seznam parkirišč za tovorna vozila na avtocestah in hitrih cestah, na voljo brezplačno v naslednjih formatih:

DatexII

DARS

* za dostop do te vsebine je potrebno plačilo


Prometni podatki so na voljo tudi na Nacionalni točki dostopa na www.ncup.si.


Standardi in tehnična dokumentacija


TMC Lokacijska tabela

Za potrebe AlertC lokacijskega refereciranja je na voljo javno dostopna TMC Lokacijska tabela, ki je certificirana s strani TISA in se uporablja kot standardna lokacijska tabela na območju Republike Slovenije.

  • Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 1.1. Izmenjevalni format, verzija 2.2 (zip) - stara verzija
  • Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 2.2. Izmenjevalni format, verzija 2.7 (zip)
  • Sklep Ministrstva za infrastrukturo o uporabi lokacijske tabele (pdf)

RDS-TMC

Za potrebe objavljanja prometnih informacij v navigacijskih napravah je vzpostavljen javni RDS-TMC servis. Storitev je na voljo na vseh oddajnikih in UKV-FM frekvencah prvega in drugega radijskega programa RTV Slovenija. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja aktualna javna TMC Lokacijska tabela DARS 702-35. Servisni parametri:

  • PS=__PRVI__, PI=9201
  • PS=VAL_202_, PI=9202

Lokacije oddajnikov in frekvence za omenjena programa lahko najdete na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/strani/lokacije-in-frekvence-radijskih-oddajnikov/114

DATEXII

Za potrebe B2B izmenjave podatkov so na voljo storitve in informacije skladne z DATEXII standardom, verzija 2.3. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja aktualna javna TMC Lokacijska tabela DARS 702-35 zagotovljena pa je tudi skladnost s konceptom dinamične segmentacije po BCP standardu.

GIS

Za potrebe prostorskega prikaza podatkov je na voljo geografski informacijski sistem državnega cestnega omrežja z integrirano TMC lokacijsko tabelo in banko cestnih podatkov (BCP) ter naslednjimi vsebinskimi sklopi:

  • Aktualni dogodki in delo na cesti
  • Dejanski potovalni časi
  • Prometne kamere
  • Števci prometa

Vpogled je omogočen na www.promet.si.

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Uporabnik se obvezuje, da bo upošteval vse posebne in splošne pogoje ter, da bo na vseh izdelkih, ki uporabljajo storitve in informacije na primeren način opozoril na vir informacij ter avtorske pravice. DARS d.d., Ministrstvo za infrastrukturo, RTV SLO in ostali ponudniki storitev in informacij v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, nenamerno, posredno ali posledično škodo (vključno (in brez omejitev) s škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij, osebne poškodbe, izgube zasebnosti, nezmožnosti izpolnitve kakršnekoli obveznosti (tudi ob dobri veri ali ob primerni prizadevnosti), malomarnosti ali kakršnekoli druge gmotne ali drugačne škode), ki izvira iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev in informacij ter ne nosijo nobenih pravnih posledic zaradi napak pri uporabi storitev in informacij.

 

Dodatne informacije

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.