Pripravite se na sneg

Obvezna zimska oprema: 15. november do 15. marec
(Avtor:Barbara Janežič)Foto Dars

 
 
 
Zakon opredeljuje, da je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. marca ali v primeru zimskih razmer. Zimske razmere pa so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledene plošče)ali poledenelo (poledica). (vir: ZVCP)

 

Prav tako zakon/ZVCP določa tudi naslednje:
-          Na vozilih ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.
-          Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.   
-          Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, odredi odstranitev policist. Odstranitev opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste.
-          Z globo najmanj 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena in voznik, ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet se voznik kaznuje z globo 400 evrov.
-          Z globo najmanj 1200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena , odgovorna oseba pa z globo najmanj 120 evrov. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet se pravna oseba ali samostojni podjetnik kaznuje z globo 4000 evrov, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 evrov. 
(Vir: ZVCP člen 114)
 
V teh primerih je potrebno opremiti vozila z zimsko opremo, za katero pa po Pravilniku o napravah in opremi vozil (8. in 9. člen) šteje:
 1. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
 • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

 
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).Za uporabnike verig velja omejitev hitrosti 50 km/h.

       2. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
 • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
 1. Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
 2. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S".
 3. Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike. Priobalno področje je območje, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z R. Italijo, meja z R. Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
 • G 1-7 mejni prehod Krvavi potok - Kozina,
 • R2-409 Kozina - Klanec,
 • G 1-10 Klanec - Kastelec in
 • R3-623 Kastelec - Podgorje - meja z R. Hrvaško.  
Čeprav zakon tega ne predpisuje, pa je po nasvetu policije pred zimo priporočljivo na vozilu pregledati naslednjih 10 točk:
 1. akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah;
 2. hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
 3. sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki (smeti ali posušeno listje);
 4. olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max - min) na merilni palici;
 5. sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi ter ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
 6. metlice brisalcev - preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
 7. klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
 8. sistem za dovod goriva - pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo;
 9. tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila;
 10. ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.
 
 
 
Foto: Janja BudičFoto Dars
Seveda pa je pri vožnji pozimi potrebno kljub zimski opremi upoštevati tudi dejstvo, da so vozne
razmere bistveno drugačne kot v ostalih letnih časih. 
 
Zaradi zahtevnejših voznih razmer pozimi policija svetuje:
 1. Hitrost vozila zmanjšajmo in ga prilagodimo razmeram ter stanju vozišča.
 2. Povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami.
 3. Zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko.
  Ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila.
 4. Zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika moč na pogonskih kolesih pa povzroči zdrs pogonskih koles in zanašanje vozila.
 5. Vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti.
 6. Posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica ( viadukti, mostovi, ceste skozi gozd, odseki, ki tudi čez dan ostajajo v senci, ipd.) 
 7. Računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno.
 8. Med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah je še posebno pomembna vozniška kultura, etika in solidarnost.

    Vir: neznanFoto Dars

Voznikom oz. uporabnikom vozil svetujemo, da imajo v vozilu tudi metlico, s katero lahko očistijo 
sneg z vozila ter strgalo za čiščenje 
zaledenelih steklenih delov vozila. Vozilo, s katerega ni
odstranjen
sneg oz. led se ne sme uporabljati v cestnem prometu
, saj padajoči sneg in led
ogrožata ostale udeležence v prometu.
 
Vožnja pozimi in upoštevanje signalizacije
Foto Darswww.cpk.si
Kljub temu, da vzdrževalci cest nimajo pristojnosti kot jih ima policija, njihova opozorila na cestah niso sama sebi namen, zato priporočamo upoštevanje njihovih navodil, predvsem v primeru močnega sneženja. Pluženje in čiščenje cest je nemogoče, če vozniki ne upoštevajo postavljenih oznak in predvsem, če vozniki tovornih vozil ne upoštevajo oznak, ki predpisujejo izločanje iz prometa. Zakon v 239. členu predvideva izločanje vozil, ki vozijo nevarne snovi celo ob zmanjšani vidljivosti zaradi megle, tudi če ne gre za zimske razmere, kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 m.
Zato se pozimi pojavljajo na posameznih odsekih kolone vozil dolge več kilometrov v katerih vozniki čakajo tudi 5 in več ur. Saj je čiščenje cest nemogoče, kadar so vozišča polna vozil in kadar vozniki ne upoštevajo prometne signalizacije in pravil o zimski opremi.
Težko si je namreč zamisliti, da bi vzdrževalci cest lahko očistili cesto, ki zgleda takole:
Slika Moskva Foto Janja Budič
Slika levo, Moskovske ulice pozimi. Podobna slika je v Sloveniji ob močnem sneženju na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, na štajerski avtocesti med Trojanami in Sl. Konjicami (slika desno)  ter na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje – Višnja Gora.
Ob tem zakon (ZVCP) določa, da kadar na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, naravne ali druge nesreče ali drugih podobnih okoliščin, varnosti cestnega prometa pa ni mogoče zagotoviti na drug način, lahko pristojni organ začasno prepove promet vseh ali posameznih vrst vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi prometa mora nemudoma na primeren način obvestiti javnost, pristojno policijsko postajo in regijski center za obveščanje, del ceste, na katerem velja prepoved, pa označiti s predpisano prometno signalizacijo.
NASVET: V oteženih zimskih razmerah vedno načrtujmo svoja potovanja. Pri tem moramo upoštevati vremenske in prometne razmere ter se zavedati, da bomo na cilj prišli le s preudarno, strpno, racionalno in defenzivno vožnjo.
 
Foto Reuterswww.zurnal.org
 
Prav tako moramo vedeti, da potrebujemo za isto pot v zimskih razmerah bistveno več časa kot v poletnem času, zato ne izzivajmo usode in si vzemimo čas ter se pripeljimo na načrtovani cilj nepoškodovani.
 
Vir: Policija, Dars, ZVCP, Pravilnik o napravah in opremi vozil
(OP: Vir slik je dostopen s klikom na sliko)
 

 

 

Zakon opredeljuje, da je zimska oprema obvezna
od 15. novembra do 15. marca ali v primeru zimskih razmer.
Zimske razmere pa so na cesti ali njenem delu takrat,
ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče,
zasneženo, zaledenelo (ledene plošče) ali poledenelo (poledica).
(vir: ZVCP).